Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -51 58 7 -
17/02 kl 01 -39 58 19 -
17/02 kl 02 -16 62 46 -
17/02 kl 03 11 63 74 -
17/02 kl 04 34 66 100 -
17/02 kl 05 48 64 112 -
17/02 kl 06 48 68 116 -
17/02 kl 07 38 70 108 -
17/02 kl 08 20 68 88 -
17/02 kl 09 -2 73 71 -
17/02 kl 10 -23 74 51 -
17/02 kl 11 -38 77 39 -
17/02 kl 12 -45 77 32 -
17/02 kl 13 -40 80 40 -
17/02 kl 14 -24 84 60 -
17/02 kl 15 0 77 77 -
17/02 kl 16 25 80 105 -
17/02 kl 17 44 80 124 -
17/02 kl 18 52 76 128 -
17/02 kl 19 49 73 122 -
17/02 kl 20 36 69 105 -
17/02 kl 21 17 74 91 -
17/02 kl 22 -6 65 59 -
17/02 kl 23 -26 65 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 126 128 92 64
Laveste vannstand -41 -15 7 0 -55
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm