Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 7 7 -2
17/02 kl 01 - 19 18 11
17/02 kl 02 - 46 44 34
17/02 kl 03 - 74 72 65
17/02 kl 04 - 100 99 91
17/02 kl 05 - 112 112 105
17/02 kl 06 - 116 115 109
17/02 kl 07 - 108 105 99
17/02 kl 08 - 88 86 80
17/02 kl 09 - 71 67 61
17/02 kl 10 - 51 48 43
17/02 kl 11 - 39 36 32
17/02 kl 12 - 32 25 21
17/02 kl 13 - 40 33 31
17/02 kl 14 - 60 52 50
17/02 kl 15 - 77 73 72
17/02 kl 16 - 105 97 97
17/02 kl 17 - 124 116 115
17/02 kl 18 - 128 121 123
17/02 kl 19 - 122 115 115
17/02 kl 20 - 105 98 101
17/02 kl 21 - 91 81 82
17/02 kl 22 - 59 55 56
17/02 kl 23 - 39 32 35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 126 128 92 64
Max. fra modell: 14/02 12 99 127 121 95 65
Max. fra modell: 14/02 00 98 121 123 100 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm