Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -39 61 22 -
18/02 kl 01 -43 61 18 -
18/02 kl 02 -36 56 20 -
18/02 kl 03 -18 52 34 -
18/02 kl 04 5 51 56 -
18/02 kl 05 28 48 76 -
18/02 kl 06 42 47 89 -
18/02 kl 07 47 45 92 -
18/02 kl 08 42 46 88 -
18/02 kl 09 28 45 73 -
18/02 kl 10 8 44 52 -
18/02 kl 11 -14 46 32 -
18/02 kl 12 -33 45 12 -
18/02 kl 13 -44 46 2 -
18/02 kl 14 -45 45 0 -
18/02 kl 15 -34 47 13 -
18/02 kl 16 -13 46 33 -
18/02 kl 17 12 44 56 -
18/02 kl 18 33 47 80 -
18/02 kl 19 45 45 90 -
18/02 kl 20 48 44 92 -
18/02 kl 21 40 42 82 -
18/02 kl 22 24 39 63 -
18/02 kl 23 2 39 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 126 128 92 64
Laveste vannstand -41 -15 7 0 -55
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm