Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 16 62 22 -
18/02 kl 01 11 60 18 -
18/02 kl 02 14 69 20 -
18/02 kl 03 31 82 34 -
18/02 kl 04 52 101 56 -
18/02 kl 05 72 122 76 -
18/02 kl 06 84 136 89 -
18/02 kl 07 85 133 92 -
18/02 kl 08 81 122 88 -
18/02 kl 09 63 103 73 -
18/02 kl 10 42 75 52 -
18/02 kl 11 19 47 32 -
18/02 kl 12 -2 26 12 -
18/02 kl 13 -13 15 2 -
18/02 kl 14 -16 13 0 -
18/02 kl 15 -5 27 13 -
18/02 kl 16 15 47 33 -
18/02 kl 17 39 70 56 -
18/02 kl 18 60 92 80 -
18/02 kl 19 70 100 90 -
18/02 kl 20 73 103 92 -
18/02 kl 21 65 95 82 -
18/02 kl 22 47 77 63 -
18/02 kl 23 25 54 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 134 150 136 95
Laveste vannstand -45 -18 0 -16 -57
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm