Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 22 19 22
18/02 kl 01 - 18 12 18
18/02 kl 02 - 20 18 21
18/02 kl 03 - 34 31 38
18/02 kl 04 - 56 56 59
18/02 kl 05 - 76 77 82
18/02 kl 06 - 89 90 96
18/02 kl 07 - 92 95 100
18/02 kl 08 - 88 92 99
18/02 kl 09 - 73 76 79
18/02 kl 10 - 52 56 59
18/02 kl 11 - 32 33 35
18/02 kl 12 - 12 14 14
18/02 kl 13 - 2 3 1
18/02 kl 14 - 0 -1 -5
18/02 kl 15 - 13 15 10
18/02 kl 16 - 33 32 25
18/02 kl 17 - 56 59 50
18/02 kl 18 - 80 79 70
18/02 kl 19 - 90 90 78
18/02 kl 20 - 92 93 81
18/02 kl 21 - 82 81 70
18/02 kl 22 - 63 65 54
18/02 kl 23 - 41 40 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 126 128 92 64
Max. fra modell: 14/02 12 99 127 121 95 65
Max. fra modell: 14/02 00 98 121 123 100 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm