Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -20 36 16 -
19/02 kl 01 -36 34 -2 -
19/02 kl 02 -43 32 -11 -
19/02 kl 03 -38 26 -12 -
19/02 kl 04 -22 24 2 -
19/02 kl 05 1 19 20 -
19/02 kl 06 26 17 43 -
19/02 kl 07 44 13 57 -
19/02 kl 08 53 11 64 -
19/02 kl 09 50 8 58 -
19/02 kl 10 37 6 43 -
19/02 kl 11 15 4 19 -
19/02 kl 12 -10 2 -8 -
19/02 kl 13 -34 0 -34 -
19/02 kl 14 -50 -1 -51 -
19/02 kl 15 -54 -1 -55 -
19/02 kl 16 -44 -2 -46 -
19/02 kl 17 -23 -2 -25 -
19/02 kl 18 4 -3 1 -
19/02 kl 19 29 -2 27 -
19/02 kl 20 46 -1 45 -
19/02 kl 21 52 1 53 -
19/02 kl 22 46 2 48 -
19/02 kl 23 29 6 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 126 128 92 64
Laveste vannstand -41 -15 7 0 -55
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm