Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 0 29 16 -
19/02 kl 01 -17 13 -2 -
19/02 kl 02 -23 7 -11 -
19/02 kl 03 -19 10 -12 -
19/02 kl 04 -5 26 2 -
19/02 kl 05 14 47 20 -
19/02 kl 06 37 70 43 -
19/02 kl 07 53 89 57 -
19/02 kl 08 60 95 64 -
19/02 kl 09 55 92 58 -
19/02 kl 10 40 73 43 -
19/02 kl 11 16 52 19 -
19/02 kl 12 -9 26 -8 -
19/02 kl 13 -34 -1 -34 -
19/02 kl 14 -50 -17 -51 -
19/02 kl 15 -57 -24 -55 -
19/02 kl 16 -50 -15 -46 -
19/02 kl 17 -29 4 -25 -
19/02 kl 18 -3 30 1 -
19/02 kl 19 23 55 27 -
19/02 kl 20 39 70 45 -
19/02 kl 21 45 75 53 -
19/02 kl 22 40 69 48 -
19/02 kl 23 23 54 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 134 150 136 95
Laveste vannstand -45 -18 0 -16 -57
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm