Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 16 15 5
19/02 kl 01 - -2 -5 -10
19/02 kl 02 - -11 -15 -
19/02 kl 03 - -12 -11 -
19/02 kl 04 - 2 1 -
19/02 kl 05 - 20 22 -
19/02 kl 06 - 43 43 -
19/02 kl 07 - 57 58 -
19/02 kl 08 - 64 65 -
19/02 kl 09 - 58 59 -
19/02 kl 10 - 43 45 -
19/02 kl 11 - 19 20 -
19/02 kl 12 - -8 -7 -
19/02 kl 13 - -34 -34 -
19/02 kl 14 - -51 - -
19/02 kl 15 - -55 - -
19/02 kl 16 - -46 - -
19/02 kl 17 - -25 - -
19/02 kl 18 - 1 - -
19/02 kl 19 - 27 - -
19/02 kl 20 - 45 - -
19/02 kl 21 - 53 - -
19/02 kl 22 - 48 - -
19/02 kl 23 - 35 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 126 128 92 64
Max. fra modell: 14/02 12 99 127 121 95 65
Max. fra modell: 14/02 00 98 121 123 100 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm