Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 144 22 166 164
15/02 kl 02 181 26 207 205
15/02 kl 03 200 25 225 228
15/02 kl 04 199 24 223 227
15/02 kl 05 182 29 211 212
15/02 kl 06 152 25 177 187
15/02 kl 07 117 28 145 148
15/02 kl 08 87 25 112 115
15/02 kl 09 70 25 95 96
15/02 kl 10 67 22 89 91
15/02 kl 11 80 19 99 103
15/02 kl 12 108 21 129 131
15/02 kl 13 147 15 162 171
15/02 kl 14 184 16 200 206
15/02 kl 15 208 14 222 -
15/02 kl 16 213 16 229 -
15/02 kl 17 201 15 216 -
15/02 kl 18 175 13 188 -
15/02 kl 19 141 21 162 -
15/02 kl 20 106 17 123 -
15/02 kl 21 79 22 101 -
15/02 kl 22 65 24 89 -
15/02 kl 23 66 29 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 256 258 222 194
Laveste vannstand 89 115 137 130 75
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm