Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 165 165 166 164
15/02 kl 02 206 208 207 205
15/02 kl 03 222 225 225 228
15/02 kl 04 220 223 223 227
15/02 kl 05 207 210 211 212
15/02 kl 06 175 179 177 187
15/02 kl 07 144 148 145 148
15/02 kl 08 112 115 112 115
15/02 kl 09 93 97 95 96
15/02 kl 10 85 89 89 91
15/02 kl 11 97 101 99 103
15/02 kl 12 127 133 129 131
15/02 kl 13 161 165 162 171
15/02 kl 14 198 203 200 206
15/02 kl 15 220 225 222 -
15/02 kl 16 229 234 229 -
15/02 kl 17 214 220 216 -
15/02 kl 18 187 193 188 -
15/02 kl 19 155 161 162 -
15/02 kl 20 120 126 123 -
15/02 kl 21 99 104 101 -
15/02 kl 22 88 96 89 -
15/02 kl 23 93 101 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 264 280 266 225
Laveste vannstand 85 112 130 114 73
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm