Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 121 - 124 124
15/02 kl 01 164 166 165 164
15/02 kl 02 205 207 206 206
15/02 kl 03 228 225 224 224
15/02 kl 04 227 223 222 222
15/02 kl 05 212 211 210 210
15/02 kl 06 187 177 176 176
15/02 kl 07 148 145 144 144
15/02 kl 08 115 112 111 110
15/02 kl 09 96 95 94 94
15/02 kl 10 91 89 89 88
15/02 kl 11 103 99 98 97
15/02 kl 12 131 129 128 128
15/02 kl 13 171 162 161 161
15/02 kl 14 206 200 200 200
15/02 kl 15 - 222 222 221
15/02 kl 16 - 229 229 228
15/02 kl 17 - 216 216 215
15/02 kl 18 - 188 187 187
15/02 kl 19 - 162 159 159
15/02 kl 20 - 123 120 120
15/02 kl 21 - 101 98 99
15/02 kl 22 - 89 86 86
15/02 kl 23 - 95 92 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 229 256 258 222 194
Max. fra modell: 14/02 12 229 257 251 225 195
Max. fra modell: 14/02 00 228 251 253 230 135
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm