Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 21 21 22 20
15/02 kl 02 25 27 26 24
15/02 kl 03 22 25 25 28
15/02 kl 04 21 24 24 28
15/02 kl 05 25 28 29 30
15/02 kl 06 23 27 25 35
15/02 kl 07 27 31 28 31
15/02 kl 08 25 28 25 28
15/02 kl 09 23 27 25 26
15/02 kl 10 18 22 22 24
15/02 kl 11 17 21 19 23
15/02 kl 12 19 25 21 23
15/02 kl 13 14 18 15 24
15/02 kl 14 14 19 16 22
15/02 kl 15 12 17 14 -
15/02 kl 16 16 21 16 -
15/02 kl 17 13 19 15 -
15/02 kl 18 12 18 13 -
15/02 kl 19 14 20 21 -
15/02 kl 20 14 20 17 -
15/02 kl 21 20 25 22 -
15/02 kl 22 23 31 24 -
15/02 kl 23 27 35 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 66 84 61 36
Laveste værets virkning 13 33 58 39 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm