Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 82 33 115 -
16/02 kl 01 110 38 148 -
16/02 kl 02 145 44 189 -
16/02 kl 03 173 49 222 -
16/02 kl 04 188 53 241 -
16/02 kl 05 186 56 242 -
16/02 kl 06 172 53 225 -
16/02 kl 07 147 54 201 -
16/02 kl 08 120 59 179 -
16/02 kl 09 96 64 160 -
16/02 kl 10 82 61 143 -
16/02 kl 11 78 60 138 -
16/02 kl 12 88 66 154 -
16/02 kl 13 110 64 174 -
16/02 kl 14 141 61 202 -
16/02 kl 15 171 58 229 -
16/02 kl 16 191 62 253 -
16/02 kl 17 196 60 256 -
16/02 kl 18 187 57 244 -
16/02 kl 19 168 60 228 -
16/02 kl 20 142 59 201 -
16/02 kl 21 115 59 174 -
16/02 kl 22 93 55 148 -
16/02 kl 23 80 57 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 256 258 222 194
Laveste vannstand 89 115 137 130 75
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm