Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 112 120 115 -
16/02 kl 01 143 152 148 -
16/02 kl 02 184 195 189 -
16/02 kl 03 212 221 222 -
16/02 kl 04 230 240 241 -
16/02 kl 05 231 246 242 -
16/02 kl 06 219 237 225 -
16/02 kl 07 198 217 201 -
16/02 kl 08 173 192 179 -
16/02 kl 09 155 171 160 -
16/02 kl 10 136 150 143 -
16/02 kl 11 134 150 138 -
16/02 kl 12 144 159 154 -
16/02 kl 13 169 185 174 -
16/02 kl 14 192 210 202 -
16/02 kl 15 224 242 229 -
16/02 kl 16 244 264 253 -
16/02 kl 17 248 264 256 -
16/02 kl 18 238 257 244 -
16/02 kl 19 220 235 228 -
16/02 kl 20 194 210 201 -
16/02 kl 21 165 184 174 -
16/02 kl 22 145 167 148 -
16/02 kl 23 131 155 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 264 280 266 225
Laveste vannstand 85 112 130 114 73
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm