Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 30 38 33 -
16/02 kl 01 33 42 38 -
16/02 kl 02 39 50 44 -
16/02 kl 03 39 48 49 -
16/02 kl 04 42 52 53 -
16/02 kl 05 45 60 56 -
16/02 kl 06 47 65 53 -
16/02 kl 07 51 70 54 -
16/02 kl 08 53 72 59 -
16/02 kl 09 59 75 64 -
16/02 kl 10 54 68 61 -
16/02 kl 11 56 72 60 -
16/02 kl 12 56 71 66 -
16/02 kl 13 59 75 64 -
16/02 kl 14 51 69 61 -
16/02 kl 15 53 71 58 -
16/02 kl 16 53 73 62 -
16/02 kl 17 52 68 60 -
16/02 kl 18 51 70 57 -
16/02 kl 19 52 67 60 -
16/02 kl 20 52 68 59 -
16/02 kl 21 50 69 59 -
16/02 kl 22 52 74 55 -
16/02 kl 23 51 75 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 66 84 61 36
Laveste værets virkning 13 33 58 39 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm