Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 79 58 137 -
17/02 kl 01 91 58 149 -
17/02 kl 02 114 62 176 -
17/02 kl 03 141 63 204 -
17/02 kl 04 164 66 230 -
17/02 kl 05 178 64 242 -
17/02 kl 06 178 68 246 -
17/02 kl 07 168 70 238 -
17/02 kl 08 150 68 218 -
17/02 kl 09 128 73 201 -
17/02 kl 10 107 74 181 -
17/02 kl 11 92 77 169 -
17/02 kl 12 85 77 162 -
17/02 kl 13 90 80 170 -
17/02 kl 14 106 84 190 -
17/02 kl 15 130 77 207 -
17/02 kl 16 155 80 235 -
17/02 kl 17 174 80 254 -
17/02 kl 18 182 76 258 -
17/02 kl 19 179 73 252 -
17/02 kl 20 166 69 235 -
17/02 kl 21 147 74 221 -
17/02 kl 22 124 65 189 -
17/02 kl 23 104 65 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 256 258 222 194
Laveste vannstand 89 115 137 130 75
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm