Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 130 153 137 -
17/02 kl 01 138 166 149 -
17/02 kl 02 166 194 176 -
17/02 kl 03 191 223 204 -
17/02 kl 04 218 252 230 -
17/02 kl 05 230 266 242 -
17/02 kl 06 236 273 246 -
17/02 kl 07 225 265 238 -
17/02 kl 08 208 253 218 -
17/02 kl 09 188 225 201 -
17/02 kl 10 170 201 181 -
17/02 kl 11 157 188 169 -
17/02 kl 12 149 178 162 -
17/02 kl 13 157 190 170 -
17/02 kl 14 174 210 190 -
17/02 kl 15 198 226 207 -
17/02 kl 16 222 251 235 -
17/02 kl 17 241 271 254 -
17/02 kl 18 248 280 258 -
17/02 kl 19 244 279 252 -
17/02 kl 20 229 267 235 -
17/02 kl 21 211 248 221 -
17/02 kl 22 181 229 189 -
17/02 kl 23 163 209 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 264 280 266 225
Laveste vannstand 85 112 130 114 73
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm