Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 137 137 128
17/02 kl 01 - 149 148 141
17/02 kl 02 - 176 174 164
17/02 kl 03 - 204 202 195
17/02 kl 04 - 230 229 221
17/02 kl 05 - 242 242 235
17/02 kl 06 - 246 245 239
17/02 kl 07 - 238 235 229
17/02 kl 08 - 218 216 210
17/02 kl 09 - 201 197 191
17/02 kl 10 - 181 178 173
17/02 kl 11 - 169 166 162
17/02 kl 12 - 162 155 151
17/02 kl 13 - 170 163 161
17/02 kl 14 - 190 182 180
17/02 kl 15 - 207 203 202
17/02 kl 16 - 235 227 227
17/02 kl 17 - 254 246 245
17/02 kl 18 - 258 251 253
17/02 kl 19 - 252 245 245
17/02 kl 20 - 235 228 231
17/02 kl 21 - 221 211 212
17/02 kl 22 - 189 185 186
17/02 kl 23 - 169 162 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 229 256 258 222 194
Max. fra modell: 14/02 12 229 257 251 225 195
Max. fra modell: 14/02 00 228 251 253 230 135
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm