Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 51 74 58 -
17/02 kl 01 47 75 58 -
17/02 kl 02 52 80 62 -
17/02 kl 03 50 82 63 -
17/02 kl 04 54 88 66 -
17/02 kl 05 52 88 64 -
17/02 kl 06 58 95 68 -
17/02 kl 07 57 97 70 -
17/02 kl 08 58 103 68 -
17/02 kl 09 60 97 73 -
17/02 kl 10 63 94 74 -
17/02 kl 11 65 96 77 -
17/02 kl 12 64 93 77 -
17/02 kl 13 67 100 80 -
17/02 kl 14 68 104 84 -
17/02 kl 15 68 96 77 -
17/02 kl 16 67 96 80 -
17/02 kl 17 67 97 80 -
17/02 kl 18 66 98 76 -
17/02 kl 19 65 100 73 -
17/02 kl 20 63 101 69 -
17/02 kl 21 64 101 74 -
17/02 kl 22 57 105 65 -
17/02 kl 23 59 105 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 66 84 61 36
Laveste værets virkning 13 33 58 39 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm