Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 91 61 152 -
18/02 kl 01 87 61 148 -
18/02 kl 02 94 56 150 -
18/02 kl 03 112 52 164 -
18/02 kl 04 135 51 186 -
18/02 kl 05 158 48 206 -
18/02 kl 06 172 47 219 -
18/02 kl 07 177 45 222 -
18/02 kl 08 172 46 218 -
18/02 kl 09 158 45 203 -
18/02 kl 10 138 44 182 -
18/02 kl 11 116 46 162 -
18/02 kl 12 97 45 142 -
18/02 kl 13 86 46 132 -
18/02 kl 14 85 45 130 -
18/02 kl 15 96 47 143 -
18/02 kl 16 117 46 163 -
18/02 kl 17 142 44 186 -
18/02 kl 18 163 47 210 -
18/02 kl 19 175 45 220 -
18/02 kl 20 178 44 222 -
18/02 kl 21 170 42 212 -
18/02 kl 22 154 39 193 -
18/02 kl 23 132 39 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 256 258 222 194
Laveste vannstand 89 115 137 130 75
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm