Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 146 192 152 -
18/02 kl 01 141 190 148 -
18/02 kl 02 144 199 150 -
18/02 kl 03 161 212 164 -
18/02 kl 04 182 231 186 -
18/02 kl 05 202 252 206 -
18/02 kl 06 214 266 219 -
18/02 kl 07 215 263 222 -
18/02 kl 08 211 252 218 -
18/02 kl 09 193 233 203 -
18/02 kl 10 172 205 182 -
18/02 kl 11 149 177 162 -
18/02 kl 12 128 156 142 -
18/02 kl 13 117 145 132 -
18/02 kl 14 114 143 130 -
18/02 kl 15 125 157 143 -
18/02 kl 16 145 177 163 -
18/02 kl 17 169 200 186 -
18/02 kl 18 190 222 210 -
18/02 kl 19 200 230 220 -
18/02 kl 20 203 233 222 -
18/02 kl 21 195 225 212 -
18/02 kl 22 177 207 193 -
18/02 kl 23 155 184 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 264 280 266 225
Laveste vannstand 85 112 130 114 73
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm