Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 152 149 152
18/02 kl 01 - 148 142 148
18/02 kl 02 - 150 148 151
18/02 kl 03 - 164 161 168
18/02 kl 04 - 186 186 189
18/02 kl 05 - 206 207 212
18/02 kl 06 - 219 220 226
18/02 kl 07 - 222 225 230
18/02 kl 08 - 218 222 229
18/02 kl 09 - 203 206 209
18/02 kl 10 - 182 186 189
18/02 kl 11 - 162 163 165
18/02 kl 12 - 142 144 144
18/02 kl 13 - 132 133 131
18/02 kl 14 - 130 129 125
18/02 kl 15 - 143 145 140
18/02 kl 16 - 163 162 155
18/02 kl 17 - 186 189 180
18/02 kl 18 - 210 209 200
18/02 kl 19 - 220 220 208
18/02 kl 20 - 222 223 211
18/02 kl 21 - 212 211 200
18/02 kl 22 - 193 195 184
18/02 kl 23 - 171 170 160

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 229 256 258 222 194
Max. fra modell: 14/02 12 229 257 251 225 195
Max. fra modell: 14/02 00 228 251 253 230 135
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm