Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 55 101 61 -
18/02 kl 01 54 103 61 -
18/02 kl 02 50 105 56 -
18/02 kl 03 49 100 52 -
18/02 kl 04 47 96 51 -
18/02 kl 05 44 94 48 -
18/02 kl 06 42 94 47 -
18/02 kl 07 38 86 45 -
18/02 kl 08 39 80 46 -
18/02 kl 09 35 75 45 -
18/02 kl 10 34 67 44 -
18/02 kl 11 33 61 46 -
18/02 kl 12 31 59 45 -
18/02 kl 13 31 59 46 -
18/02 kl 14 29 58 45 -
18/02 kl 15 29 61 47 -
18/02 kl 16 28 60 46 -
18/02 kl 17 27 58 44 -
18/02 kl 18 27 59 47 -
18/02 kl 19 25 55 45 -
18/02 kl 20 25 55 44 -
18/02 kl 21 25 55 42 -
18/02 kl 22 23 53 39 -
18/02 kl 23 23 52 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 66 84 61 36
Laveste værets virkning 13 33 58 39 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm