Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 110 36 146 -
19/02 kl 01 94 34 128 -
19/02 kl 02 87 32 119 -
19/02 kl 03 92 26 118 -
19/02 kl 04 108 24 132 -
19/02 kl 05 131 19 150 -
19/02 kl 06 156 17 173 -
19/02 kl 07 174 13 187 -
19/02 kl 08 183 11 194 -
19/02 kl 09 180 8 188 -
19/02 kl 10 167 6 173 -
19/02 kl 11 145 4 149 -
19/02 kl 12 120 2 122 -
19/02 kl 13 96 0 96 -
19/02 kl 14 80 -1 79 -
19/02 kl 15 76 -1 75 -
19/02 kl 16 86 -2 84 -
19/02 kl 17 107 -2 105 -
19/02 kl 18 134 -3 131 -
19/02 kl 19 159 -2 157 -
19/02 kl 20 176 -1 175 -
19/02 kl 21 182 1 183 -
19/02 kl 22 176 2 178 -
19/02 kl 23 159 6 165 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 256 258 222 194
Laveste vannstand 89 115 137 130 75
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm