Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 130 159 146 -
19/02 kl 01 113 143 128 -
19/02 kl 02 107 137 119 -
19/02 kl 03 111 140 118 -
19/02 kl 04 125 156 132 -
19/02 kl 05 144 177 150 -
19/02 kl 06 167 200 173 -
19/02 kl 07 183 219 187 -
19/02 kl 08 190 225 194 -
19/02 kl 09 185 222 188 -
19/02 kl 10 170 203 173 -
19/02 kl 11 146 182 149 -
19/02 kl 12 121 156 122 -
19/02 kl 13 96 129 96 -
19/02 kl 14 80 113 79 -
19/02 kl 15 73 106 75 -
19/02 kl 16 80 115 84 -
19/02 kl 17 101 134 105 -
19/02 kl 18 127 160 131 -
19/02 kl 19 153 185 157 -
19/02 kl 20 169 200 175 -
19/02 kl 21 175 205 183 -
19/02 kl 22 170 199 178 -
19/02 kl 23 153 184 165 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 264 280 266 225
Laveste vannstand 85 112 130 114 73
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm