Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 146 145 135
19/02 kl 01 - 128 125 120
19/02 kl 02 - 119 115 -
19/02 kl 03 - 118 119 -
19/02 kl 04 - 132 131 -
19/02 kl 05 - 150 152 -
19/02 kl 06 - 173 173 -
19/02 kl 07 - 187 188 -
19/02 kl 08 - 194 195 -
19/02 kl 09 - 188 189 -
19/02 kl 10 - 173 175 -
19/02 kl 11 - 149 150 -
19/02 kl 12 - 122 123 -
19/02 kl 13 - 96 96 -
19/02 kl 14 - 79 - -
19/02 kl 15 - 75 - -
19/02 kl 16 - 84 - -
19/02 kl 17 - 105 - -
19/02 kl 18 - 131 - -
19/02 kl 19 - 157 - -
19/02 kl 20 - 175 - -
19/02 kl 21 - 183 - -
19/02 kl 22 - 178 - -
19/02 kl 23 - 165 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 229 256 258 222 194
Max. fra modell: 14/02 12 229 257 251 225 195
Max. fra modell: 14/02 00 228 251 253 230 135
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm