Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 20 49 36 -
19/02 kl 01 19 49 34 -
19/02 kl 02 20 50 32 -
19/02 kl 03 19 48 26 -
19/02 kl 04 17 48 24 -
19/02 kl 05 13 46 19 -
19/02 kl 06 11 44 17 -
19/02 kl 07 9 45 13 -
19/02 kl 08 7 42 11 -
19/02 kl 09 5 42 8 -
19/02 kl 10 3 36 6 -
19/02 kl 11 1 37 4 -
19/02 kl 12 1 36 2 -
19/02 kl 13 0 33 0 -
19/02 kl 14 0 33 -1 -
19/02 kl 15 -3 30 -1 -
19/02 kl 16 -6 29 -2 -
19/02 kl 17 -6 27 -2 -
19/02 kl 18 -7 26 -3 -
19/02 kl 19 -6 26 -2 -
19/02 kl 20 -7 24 -1 -
19/02 kl 21 -7 23 1 -
19/02 kl 22 -6 23 2 -
19/02 kl 23 -6 25 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 66 84 61 36
Laveste værets virkning 13 33 58 39 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm