Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 23 30 53 57
15/02 kl 02 49 27 76 84
15/02 kl 03 61 22 83 90
15/02 kl 04 58 21 79 86
15/02 kl 05 41 17 58 68
15/02 kl 06 12 14 26 34
15/02 kl 07 -19 12 -7 -4
15/02 kl 08 -42 9 -33 -26
15/02 kl 09 -52 8 -44 -45
15/02 kl 10 -50 3 -47 -47
15/02 kl 11 -34 6 -28 -27
15/02 kl 12 -6 8 2 6
15/02 kl 13 26 10 36 35
15/02 kl 14 52 13 65 65
15/02 kl 15 67 12 79 -
15/02 kl 16 67 18 85 -
15/02 kl 17 54 21 75 -
15/02 kl 18 28 29 57 -
15/02 kl 19 -4 33 29 -
15/02 kl 20 -33 38 5 -
15/02 kl 21 -53 45 -8 -
15/02 kl 22 -60 50 -10 -
15/02 kl 23 -55 56 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 112 125 85 57
Laveste vannstand -47 15 26 13 -37
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm