Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 53 53 53 57
15/02 kl 02 75 79 76 84
15/02 kl 03 81 90 83 90
15/02 kl 04 74 84 79 86
15/02 kl 05 53 59 58 68
15/02 kl 06 16 27 26 34
15/02 kl 07 -11 -5 -7 -4
15/02 kl 08 -35 -24 -33 -26
15/02 kl 09 -47 -35 -44 -45
15/02 kl 10 -47 -41 -47 -47
15/02 kl 11 -30 -26 -28 -27
15/02 kl 12 -3 5 2 6
15/02 kl 13 32 39 36 35
15/02 kl 14 62 70 65 65
15/02 kl 15 80 88 79 -
15/02 kl 16 85 91 85 -
15/02 kl 17 77 83 75 -
15/02 kl 18 54 61 57 -
15/02 kl 19 26 35 29 -
15/02 kl 20 1 13 5 -
15/02 kl 21 -11 0 -8 -
15/02 kl 22 -12 -2 -10 -
15/02 kl 23 -5 9 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 119 144 99 77
Laveste vannstand -47 4 15 -7 -44
Avvik gult nivå -45 -17 8 -37 -59
Avvik orange nivå -57 -29 -4 -49 -71
Avvik rødt nivå -67 -39 -14 -59 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm