Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 20 - 18 18
15/02 kl 01 57 53 52 52
15/02 kl 02 84 76 74 75
15/02 kl 03 90 83 82 82
15/02 kl 04 86 79 78 79
15/02 kl 05 68 58 56 58
15/02 kl 06 34 26 25 25
15/02 kl 07 -4 -7 -8 -8
15/02 kl 08 -26 -33 -34 -35
15/02 kl 09 -45 -44 -45 -44
15/02 kl 10 -47 -47 -49 -48
15/02 kl 11 -27 -28 -30 -29
15/02 kl 12 6 2 1 0
15/02 kl 13 35 36 35 34
15/02 kl 14 65 65 65 63
15/02 kl 15 - 79 79 79
15/02 kl 16 - 85 86 86
15/02 kl 17 - 75 75 75
15/02 kl 18 - 57 56 57
15/02 kl 19 - 29 25 26
15/02 kl 20 - 5 1 3
15/02 kl 21 - -8 -11 -11
15/02 kl 22 - -10 -13 -13
15/02 kl 23 - 1 -1 -5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 85 112 125 85 57
Max. fra modell: 14/02 12 86 109 122 90 49
Max. fra modell: 14/02 00 86 109 116 88 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm