Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 30 30 30 34
15/02 kl 02 26 30 27 35
15/02 kl 03 20 29 22 29
15/02 kl 04 16 26 21 28
15/02 kl 05 12 18 17 27
15/02 kl 06 4 15 14 22
15/02 kl 07 8 14 12 15
15/02 kl 08 7 18 9 16
15/02 kl 09 5 17 8 7
15/02 kl 10 3 9 3 3
15/02 kl 11 4 8 6 7
15/02 kl 12 3 11 8 12
15/02 kl 13 6 13 10 9
15/02 kl 14 10 18 13 13
15/02 kl 15 13 21 12 -
15/02 kl 16 18 24 18 -
15/02 kl 17 23 29 21 -
15/02 kl 18 26 33 29 -
15/02 kl 19 30 39 33 -
15/02 kl 20 34 46 38 -
15/02 kl 21 42 53 45 -
15/02 kl 22 48 58 50 -
15/02 kl 23 50 64 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 69 92 57 26
Laveste værets virkning 3 47 55 29 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm