Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -36 61 25 -
16/02 kl 01 -8 69 61 -
16/02 kl 02 20 69 89 -
16/02 kl 03 41 66 107 -
16/02 kl 04 50 62 112 -
16/02 kl 05 47 62 109 -
16/02 kl 06 32 61 93 -
16/02 kl 07 9 62 71 -
16/02 kl 08 -16 59 43 -
16/02 kl 09 -34 60 26 -
16/02 kl 10 -43 58 15 -
16/02 kl 11 -41 58 17 -
16/02 kl 12 -29 56 27 -
16/02 kl 13 -7 49 42 -
16/02 kl 14 19 47 66 -
16/02 kl 15 40 48 88 -
16/02 kl 16 53 54 107 -
16/02 kl 17 54 56 110 -
16/02 kl 18 44 53 97 -
16/02 kl 19 24 53 77 -
16/02 kl 20 -1 56 55 -
16/02 kl 21 -23 61 38 -
16/02 kl 22 -40 64 24 -
16/02 kl 23 -47 65 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 112 125 85 57
Laveste vannstand -47 15 26 13 -37
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm