Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -44 70 26 -
17/02 kl 01 -29 72 43 -
17/02 kl 02 -8 78 70 -
17/02 kl 03 15 82 97 -
17/02 kl 04 32 85 117 -
17/02 kl 05 41 82 123 -
17/02 kl 06 40 85 125 -
17/02 kl 07 29 88 117 -
17/02 kl 08 11 91 102 -
17/02 kl 09 -9 92 83 -
17/02 kl 10 -25 90 65 -
17/02 kl 11 -35 91 56 -
17/02 kl 12 -37 84 47 -
17/02 kl 13 -30 86 56 -
17/02 kl 14 -13 82 69 -
17/02 kl 15 8 76 84 -
17/02 kl 16 27 74 101 -
17/02 kl 17 41 68 109 -
17/02 kl 18 45 67 112 -
17/02 kl 19 40 64 104 -
17/02 kl 20 26 62 88 -
17/02 kl 21 7 61 68 -
17/02 kl 22 -13 55 42 -
17/02 kl 23 -29 56 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 112 125 85 57
Laveste vannstand -47 15 26 13 -37
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm