Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -38 57 19 -
18/02 kl 01 -38 51 13 -
18/02 kl 02 -28 48 20 -
18/02 kl 03 -11 46 35 -
18/02 kl 04 9 48 57 -
18/02 kl 05 27 47 74 -
18/02 kl 06 37 47 84 -
18/02 kl 07 39 46 85 -
18/02 kl 08 32 47 79 -
18/02 kl 09 17 50 67 -
18/02 kl 10 -1 52 51 -
18/02 kl 11 -19 51 32 -
18/02 kl 12 -33 51 18 -
18/02 kl 13 -39 52 13 -
18/02 kl 14 -36 52 16 -
18/02 kl 15 -23 50 27 -
18/02 kl 16 -4 50 46 -
18/02 kl 17 17 48 65 -
18/02 kl 18 33 45 78 -
18/02 kl 19 41 44 85 -
18/02 kl 20 40 42 82 -
18/02 kl 21 31 39 70 -
18/02 kl 22 14 36 50 -
18/02 kl 23 -5 29 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 112 125 85 57
Laveste vannstand -47 15 26 13 -37
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm