Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -23 26 3 -
19/02 kl 01 -34 22 -12 -
19/02 kl 02 -37 21 -16 -
19/02 kl 03 -30 18 -12 -
19/02 kl 04 -14 13 -1 -
19/02 kl 05 6 12 18 -
19/02 kl 06 26 8 34 -
19/02 kl 07 39 10 49 -
19/02 kl 08 43 9 52 -
19/02 kl 09 38 10 48 -
19/02 kl 10 24 10 34 -
19/02 kl 11 4 7 11 -
19/02 kl 12 -18 9 -9 -
19/02 kl 13 -36 9 -27 -
19/02 kl 14 -46 9 -37 -
19/02 kl 15 -45 12 -33 -
19/02 kl 16 -33 10 -23 -
19/02 kl 17 -12 11 -1 -
19/02 kl 18 12 13 25 -
19/02 kl 19 31 12 43 -
19/02 kl 20 43 14 57 -
19/02 kl 21 45 12 57 -
19/02 kl 22 37 15 52 -
19/02 kl 23 19 17 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 112 125 85 57
Laveste vannstand -47 15 26 13 -37
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm