Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 168 168 168 172
15/02 kl 02 190 194 191 199
15/02 kl 03 196 205 198 205
15/02 kl 04 189 199 194 201
15/02 kl 05 168 174 173 183
15/02 kl 06 131 142 141 149
15/02 kl 07 104 110 108 111
15/02 kl 08 80 91 82 89
15/02 kl 09 68 80 71 70
15/02 kl 10 68 74 68 68
15/02 kl 11 85 89 87 88
15/02 kl 12 112 120 117 121
15/02 kl 13 147 154 151 150
15/02 kl 14 177 185 180 180
15/02 kl 15 195 203 194 -
15/02 kl 16 200 206 200 -
15/02 kl 17 192 198 190 -
15/02 kl 18 169 176 172 -
15/02 kl 19 141 150 144 -
15/02 kl 20 116 128 120 -
15/02 kl 21 104 115 107 -
15/02 kl 22 103 113 105 -
15/02 kl 23 110 124 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 234 259 214 192
Laveste vannstand 68 119 130 108 71
Avvik gult nivå -45 -17 8 -37 -59
Avvik orange nivå -57 -29 -4 -49 -71
Avvik rødt nivå -67 -39 -14 -59 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm