Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 135 - 133 133
15/02 kl 01 172 168 167 167
15/02 kl 02 199 191 189 190
15/02 kl 03 205 198 197 197
15/02 kl 04 201 194 193 194
15/02 kl 05 183 173 171 173
15/02 kl 06 149 141 140 140
15/02 kl 07 111 108 107 107
15/02 kl 08 89 82 81 80
15/02 kl 09 70 71 70 71
15/02 kl 10 68 68 66 67
15/02 kl 11 88 87 85 86
15/02 kl 12 121 117 116 115
15/02 kl 13 150 151 150 149
15/02 kl 14 180 180 180 178
15/02 kl 15 - 194 194 194
15/02 kl 16 - 200 201 201
15/02 kl 17 - 190 190 190
15/02 kl 18 - 172 171 172
15/02 kl 19 - 144 140 141
15/02 kl 20 - 120 116 118
15/02 kl 21 - 107 104 104
15/02 kl 22 - 105 102 102
15/02 kl 23 - 116 114 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 200 227 240 200 172
Max. fra modell: 14/02 12 201 224 237 205 164
Max. fra modell: 14/02 00 201 224 231 203 119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm