Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 79 61 140 -
16/02 kl 01 107 69 176 -
16/02 kl 02 135 69 204 -
16/02 kl 03 156 66 222 -
16/02 kl 04 165 62 227 -
16/02 kl 05 162 62 224 -
16/02 kl 06 147 61 208 -
16/02 kl 07 124 62 186 -
16/02 kl 08 99 59 158 -
16/02 kl 09 81 60 141 -
16/02 kl 10 72 58 130 -
16/02 kl 11 74 58 132 -
16/02 kl 12 86 56 142 -
16/02 kl 13 108 49 157 -
16/02 kl 14 134 47 181 -
16/02 kl 15 155 48 203 -
16/02 kl 16 168 54 222 -
16/02 kl 17 169 56 225 -
16/02 kl 18 159 53 212 -
16/02 kl 19 139 53 192 -
16/02 kl 20 114 56 170 -
16/02 kl 21 92 61 153 -
16/02 kl 22 75 64 139 -
16/02 kl 23 68 65 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 227 240 200 172
Laveste vannstand 68 130 141 128 78
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm