Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 134 149 140 -
16/02 kl 01 167 181 176 -
16/02 kl 02 197 209 204 -
16/02 kl 03 214 227 222 -
16/02 kl 04 219 234 227 -
16/02 kl 05 217 232 224 -
16/02 kl 06 203 219 208 -
16/02 kl 07 181 199 186 -
16/02 kl 08 153 173 158 -
16/02 kl 09 134 147 141 -
16/02 kl 10 119 135 130 -
16/02 kl 11 120 138 132 -
16/02 kl 12 135 152 142 -
16/02 kl 13 153 173 157 -
16/02 kl 14 179 200 181 -
16/02 kl 15 197 215 203 -
16/02 kl 16 208 226 222 -
16/02 kl 17 211 231 225 -
16/02 kl 18 203 223 212 -
16/02 kl 19 187 207 192 -
16/02 kl 20 165 186 170 -
16/02 kl 21 145 168 153 -
16/02 kl 22 130 155 139 -
16/02 kl 23 126 150 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 234 259 214 192
Laveste vannstand 68 119 130 108 71
Avvik gult nivå -45 -17 8 -37 -59
Avvik orange nivå -57 -29 -4 -49 -71
Avvik rødt nivå -67 -39 -14 -59 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm