Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 140 139 135
16/02 kl 01 - 176 173 170
16/02 kl 02 - 204 202 200
16/02 kl 03 - 222 219 220
16/02 kl 04 - 227 224 224
16/02 kl 05 - 224 222 222
16/02 kl 06 - 208 205 205
16/02 kl 07 - 186 183 182
16/02 kl 08 - 158 155 153
16/02 kl 09 - 141 140 134
16/02 kl 10 - 130 130 124
16/02 kl 11 - 132 129 126
16/02 kl 12 - 142 138 139
16/02 kl 13 - 157 154 155
16/02 kl 14 - 181 182 178
16/02 kl 15 - 203 205 199
16/02 kl 16 - 222 221 215
16/02 kl 17 - 225 222 219
16/02 kl 18 - 212 207 205
16/02 kl 19 - 192 189 187
16/02 kl 20 - 170 169 166
16/02 kl 21 - 153 153 149
16/02 kl 22 - 139 140 134
16/02 kl 23 - 133 131 125

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 200 227 240 200 172
Max. fra modell: 14/02 12 201 224 237 205 164
Max. fra modell: 14/02 00 201 224 231 203 119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm