Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 55 70 61 -
16/02 kl 01 60 74 69 -
16/02 kl 02 62 74 69 -
16/02 kl 03 58 71 66 -
16/02 kl 04 54 69 62 -
16/02 kl 05 55 70 62 -
16/02 kl 06 56 72 61 -
16/02 kl 07 57 75 62 -
16/02 kl 08 54 74 59 -
16/02 kl 09 53 66 60 -
16/02 kl 10 47 63 58 -
16/02 kl 11 46 64 58 -
16/02 kl 12 49 66 56 -
16/02 kl 13 45 65 49 -
16/02 kl 14 45 66 47 -
16/02 kl 15 42 60 48 -
16/02 kl 16 40 58 54 -
16/02 kl 17 42 62 56 -
16/02 kl 18 44 64 53 -
16/02 kl 19 48 68 53 -
16/02 kl 20 51 72 56 -
16/02 kl 21 53 76 61 -
16/02 kl 22 55 80 64 -
16/02 kl 23 58 82 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 69 92 57 26
Laveste værets virkning 3 47 55 29 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm