Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 71 70 141 -
17/02 kl 01 86 72 158 -
17/02 kl 02 107 78 185 -
17/02 kl 03 130 82 212 -
17/02 kl 04 147 85 232 -
17/02 kl 05 156 82 238 -
17/02 kl 06 155 85 240 -
17/02 kl 07 144 88 232 -
17/02 kl 08 126 91 217 -
17/02 kl 09 106 92 198 -
17/02 kl 10 90 90 180 -
17/02 kl 11 80 91 171 -
17/02 kl 12 78 84 162 -
17/02 kl 13 85 86 171 -
17/02 kl 14 102 82 184 -
17/02 kl 15 123 76 199 -
17/02 kl 16 142 74 216 -
17/02 kl 17 156 68 224 -
17/02 kl 18 160 67 227 -
17/02 kl 19 155 64 219 -
17/02 kl 20 141 62 203 -
17/02 kl 21 122 61 183 -
17/02 kl 22 102 55 157 -
17/02 kl 23 86 56 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 227 240 200 172
Laveste vannstand 68 130 141 128 78
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm