Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 77 57 134 -
18/02 kl 01 77 51 128 -
18/02 kl 02 87 48 135 -
18/02 kl 03 104 46 150 -
18/02 kl 04 124 48 172 -
18/02 kl 05 142 47 189 -
18/02 kl 06 152 47 199 -
18/02 kl 07 154 46 200 -
18/02 kl 08 147 47 194 -
18/02 kl 09 132 50 182 -
18/02 kl 10 114 52 166 -
18/02 kl 11 96 51 147 -
18/02 kl 12 82 51 133 -
18/02 kl 13 76 52 128 -
18/02 kl 14 79 52 131 -
18/02 kl 15 92 50 142 -
18/02 kl 16 111 50 161 -
18/02 kl 17 132 48 180 -
18/02 kl 18 148 45 193 -
18/02 kl 19 156 44 200 -
18/02 kl 20 155 42 197 -
18/02 kl 21 146 39 185 -
18/02 kl 22 129 36 165 -
18/02 kl 23 110 29 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 227 240 200 172
Laveste vannstand 68 130 141 128 78
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm