Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 92 26 118 -
19/02 kl 01 81 22 103 -
19/02 kl 02 78 21 99 -
19/02 kl 03 85 18 103 -
19/02 kl 04 101 13 114 -
19/02 kl 05 121 12 133 -
19/02 kl 06 141 8 149 -
19/02 kl 07 154 10 164 -
19/02 kl 08 158 9 167 -
19/02 kl 09 153 10 163 -
19/02 kl 10 139 10 149 -
19/02 kl 11 119 7 126 -
19/02 kl 12 97 9 106 -
19/02 kl 13 79 9 88 -
19/02 kl 14 69 9 78 -
19/02 kl 15 70 12 82 -
19/02 kl 16 82 10 92 -
19/02 kl 17 103 11 114 -
19/02 kl 18 127 13 140 -
19/02 kl 19 146 12 158 -
19/02 kl 20 158 14 172 -
19/02 kl 21 160 12 172 -
19/02 kl 22 152 15 167 -
19/02 kl 23 134 17 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 227 240 200 172
Laveste vannstand 68 130 141 128 78
Avvik gult nivå -51 -24 -11 -51 -79
Avvik orange nivå -63 -36 -23 -63 -91
Avvik rødt nivå -73 -46 -33 -73 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm