Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 110 139 118 -
19/02 kl 01 96 127 103 -
19/02 kl 02 93 122 99 -
19/02 kl 03 98 126 103 -
19/02 kl 04 112 139 114 -
19/02 kl 05 131 158 133 -
19/02 kl 06 148 176 149 -
19/02 kl 07 162 189 164 -
19/02 kl 08 163 192 167 -
19/02 kl 09 158 185 163 -
19/02 kl 10 142 170 149 -
19/02 kl 11 120 148 126 -
19/02 kl 12 100 127 106 -
19/02 kl 13 82 109 88 -
19/02 kl 14 71 98 78 -
19/02 kl 15 72 99 82 -
19/02 kl 16 83 110 92 -
19/02 kl 17 103 132 114 -
19/02 kl 18 128 157 140 -
19/02 kl 19 146 175 158 -
19/02 kl 20 157 187 172 -
19/02 kl 21 158 190 172 -
19/02 kl 22 151 184 167 -
19/02 kl 23 136 168 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 234 259 214 192
Laveste vannstand 68 119 130 108 71
Avvik gult nivå -45 -17 8 -37 -59
Avvik orange nivå -57 -29 -4 -49 -71
Avvik rødt nivå -67 -39 -14 -59 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm