Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 18 47 26 -
19/02 kl 01 15 46 22 -
19/02 kl 02 15 44 21 -
19/02 kl 03 13 41 18 -
19/02 kl 04 11 38 13 -
19/02 kl 05 10 37 12 -
19/02 kl 06 7 35 8 -
19/02 kl 07 8 35 10 -
19/02 kl 08 5 34 9 -
19/02 kl 09 5 32 10 -
19/02 kl 10 3 31 10 -
19/02 kl 11 1 29 7 -
19/02 kl 12 3 30 9 -
19/02 kl 13 3 30 9 -
19/02 kl 14 2 29 9 -
19/02 kl 15 2 29 12 -
19/02 kl 16 1 28 10 -
19/02 kl 17 0 29 11 -
19/02 kl 18 1 30 13 -
19/02 kl 19 0 29 12 -
19/02 kl 20 -1 29 14 -
19/02 kl 21 -2 30 12 -
19/02 kl 22 -1 32 15 -
19/02 kl 23 2 34 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 69 92 57 26
Laveste værets virkning 3 47 55 29 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm