Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 144 18 162 157
15/02 kl 02 188 22 210 203
15/02 kl 03 217 22 239 239
15/02 kl 04 222 23 245 244
15/02 kl 05 204 25 229 230
15/02 kl 06 173 26 199 205
15/02 kl 07 136 26 162 167
15/02 kl 08 102 25 127 129
15/02 kl 09 78 25 103 102
15/02 kl 10 70 23 93 93
15/02 kl 11 80 20 100 102
15/02 kl 12 107 20 127 130
15/02 kl 13 145 17 162 165
15/02 kl 14 186 15 201 211
15/02 kl 15 218 14 232 -
15/02 kl 16 230 13 243 -
15/02 kl 17 220 11 231 -
15/02 kl 18 194 10 204 -
15/02 kl 19 158 14 172 -
15/02 kl 20 120 14 134 -
15/02 kl 21 89 14 103 -
15/02 kl 22 71 16 87 -
15/02 kl 23 68 21 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 269 264 238 213
Laveste vannstand 87 105 140 133 82
Avvik gult nivå -57 -33 -38 -64 -89
Avvik orange nivå -72 -48 -53 -79 -104
Avvik rødt nivå -84 -60 -65 -91 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm