Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 82 23 105 -
16/02 kl 01 110 27 137 -
16/02 kl 02 148 33 181 -
16/02 kl 03 183 38 221 -
16/02 kl 04 205 44 249 -
16/02 kl 05 207 47 254 -
16/02 kl 06 192 48 240 -
16/02 kl 07 167 49 216 -
16/02 kl 08 138 55 193 -
16/02 kl 09 110 57 167 -
16/02 kl 10 90 56 146 -
16/02 kl 11 83 54 137 -
16/02 kl 12 90 58 148 -
16/02 kl 13 110 59 169 -
16/02 kl 14 141 55 196 -
16/02 kl 15 174 56 230 -
16/02 kl 16 200 58 258 -
16/02 kl 17 211 58 269 -
16/02 kl 18 204 55 259 -
16/02 kl 19 184 57 241 -
16/02 kl 20 156 59 215 -
16/02 kl 21 127 58 185 -
16/02 kl 22 103 57 160 -
16/02 kl 23 87 56 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 269 264 238 213
Laveste vannstand 87 105 140 133 82
Avvik gult nivå -57 -33 -38 -64 -89
Avvik orange nivå -72 -48 -53 -79 -104
Avvik rødt nivå -84 -60 -65 -91 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm