Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 98 56 154 -
18/02 kl 01 92 56 148 -
18/02 kl 02 98 54 152 -
18/02 kl 03 115 50 165 -
18/02 kl 04 140 49 189 -
18/02 kl 05 166 47 213 -
18/02 kl 06 186 46 232 -
18/02 kl 07 193 45 238 -
18/02 kl 08 189 45 234 -
18/02 kl 09 176 43 219 -
18/02 kl 10 155 43 198 -
18/02 kl 11 131 43 174 -
18/02 kl 12 109 43 152 -
18/02 kl 13 94 42 136 -
18/02 kl 14 91 42 133 -
18/02 kl 15 100 42 142 -
18/02 kl 16 119 40 159 -
18/02 kl 17 145 39 184 -
18/02 kl 18 170 40 210 -
18/02 kl 19 186 40 226 -
18/02 kl 20 191 40 231 -
18/02 kl 21 184 38 222 -
18/02 kl 22 168 37 205 -
18/02 kl 23 146 36 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 269 264 238 213
Laveste vannstand 87 105 140 133 82
Avvik gult nivå -57 -33 -38 -64 -89
Avvik orange nivå -72 -48 -53 -79 -104
Avvik rødt nivå -84 -60 -65 -91 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm