Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 122 35 157 -
19/02 kl 01 103 34 137 -
19/02 kl 02 93 31 124 -
19/02 kl 03 96 28 124 -
19/02 kl 04 111 25 136 -
19/02 kl 05 135 23 158 -
19/02 kl 06 162 20 182 -
19/02 kl 07 185 17 202 -
19/02 kl 08 198 15 213 -
19/02 kl 09 198 12 210 -
19/02 kl 10 186 10 196 -
19/02 kl 11 164 8 172 -
19/02 kl 12 136 5 141 -
19/02 kl 13 109 3 112 -
19/02 kl 14 89 2 91 -
19/02 kl 15 82 0 82 -
19/02 kl 16 89 0 89 -
19/02 kl 17 108 -2 106 -
19/02 kl 18 136 -2 134 -
19/02 kl 19 165 -2 163 -
19/02 kl 20 187 -2 185 -
19/02 kl 21 195 -1 194 -
19/02 kl 22 190 1 191 -
19/02 kl 23 174 3 177 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 269 264 238 213
Laveste vannstand 87 105 140 133 82
Avvik gult nivå -57 -33 -38 -64 -89
Avvik orange nivå -72 -48 -53 -79 -104
Avvik rødt nivå -84 -60 -65 -91 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm